dimarts, 1 d’abril de 2014
FLUIR


En cada inspiració...
Obrir els braços per abraçar!
En cada espiració...
No tancar-los per retenir!
La respiració és el fonamet d la Vida...
aprenem a fusionara!