dilluns, 15 de setembre de 2014


CONSCIENCIA
 
 
Viure en el mòn sense ser Conscient del seu Significat,
es com passejar per al bosc sense sentir el batec
del seu Cor...
Viure en el mòn sense ser Conscient dels seus Secrets
es com passejar per una gran bibliotèca
sense tocar els seus llibres,
L'estranyesa de morir s'esvaeix quan els parfums
de la Vida sòn la nostra Vida.