dimarts, 26 de maig de 2015


RESPONSABILITAT

Voluntat de Voluntats ...
Fer o no Fer ...
Ser o no Ser ...
Conscienment desperts...
Responsabilitatn escollida...
Princípi de Camí esperançat ...
Si és per Estima,
el final serà Feliç!diumenge, 10 de maig de 2015

CONFIANÇA ... SORT

 
 
La meva confiança en tu, és la teva sort.
La teva confiança en mi, és la meva sort.
La Confiança en la Veritat, és la Sort
 dels qui hi confíen.
La Confiança obre camins 
amb la Sort de companya.
Tots volem confiar...
Tots som dignes de confiança?
en què?
i perquè?
 La Confiança del mòn
és Confiança de l'Univers.